Lisse communiceert direct duidelijk

25 april

Met de landelijke 'Direct Duidelijk-deal' spreekt de gemeente af dat zij zich inzet voor duidelijke taal in haar brieven, mails en andere teksten.

In het midden: Burgemeester Lies Spruit
In het midden: Burgemeester Lies Spruit

Burgemeester Lies Spruit ondertekende donderdag 25 april de landelijke Direct Duidelijk-deal, samen met de burgemeesters van Hillegom en Teylingen. Hiermee spreekt de gemeente af dat zij zich inzet voor duidelijke taal in haar brieven, mails en andere teksten. En dat de gemeente concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen. Overheidsteksten zijn niet altijd even makkelijk te lezen. Daarmee mist de lezer soms belangrijke informatie. De gemeente Lisse wil dit verbeteren en gaat zich daarvoor inspannen.  

Wat is direct duidelijk communiceren?

Direct duidelijk communiceren betekent: je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Met schrijftips, een checklist, trainingen en goede voorbeelden uit de praktijk kan iedereen zijn communicatie verbeteren.

De Direct Duidelijk deal is het startschot voor betere teksten

Door de deal te ondertekenen, spreken we af dat we als organisatie inspanning leveren om onze teksten te verbeteren. We zorgen voor beleid, spreken af wat we willen verbeteren en hoe we dit gaan beoordelen. En we helpen onze medewerkers om ‘direct duidelijk’ te communiceren. Zo kunnen medewerkers schrijftrainingen volgen, is er een schrijfwijzer met schrijfafspraken en heeft elk team een schrijfcoach.

Campagne Direct Duidelijk

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken. Meer info: www.directduidelijk.nl
 

Ga naar het begin