Klimaat gebaat bij grote bomen in Lisse

26 mei

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse wil tot 2030 weer meer groen en bomen in de openbare ruimte vervangen

De laatste jaren was vanwege bezuinigingen de focus meer gericht op alleen onderhoud. Toch wil het college niet alleen bomen vervangen maar ook meer investeren in de plek waar ze groeien om ze zo de kans te geven groter te worden. Bomen die uitgroeien met een groter kroonoppervlak verminderen de hitte(stress), vangen meer regenwater op en zijn goedkoper in het onderhoud. De rol van grote bomen bij klimaatadaptie is dan ook groot.

Openbaar groen van hoge kwaliteit

De gemeente beheert ruim tienduizend bomen en ruim tachtig hectare aan groenoppervlak. Uit het vastgestelde Groenbeheerplan 2021-2030 blijkt dat de kwaliteit van het openbaar groen in Lisse van hoge kwaliteit is. En dat moet zo blijven.

De helft van de bomen heeft een goede of voldoende conditie. We controleren iedere boom tenminste één keer in de drie jaar en registreren de onderhoudstoestand. De komende jaren vullen we de open stukken tussen bestaande structuren op met nieuwe bomen. Daarbij maken we gebruik van meer verschillende soorten omdat een bio divers bomenbestand beter bestand is tegen ziekten en plagen.

Groene impuls

De komende jaren is een jaarlijks een bedrag van € 1 miljoen voorzien voor onderhoud en ongeveer € 0,4 miljoen voor vervanging. De uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld over verschillende uitvoerders. De eigen buitendienst, de Maregroep en (regionale) aannemersbedrijven nemen deze taken op zich.

Wethouder Kees van der Zwet is blij dat de aandacht voor het groen in Lisse de komende jaren een impuls krijgt. “Een groene gemeente is niet alleen aantrekkelijk om in te wonen, er zijn ook belangrijke voordelen voor het klimaat. Wat ik een mooie ontwikkeling vind is dat ook veel bewoners meehelpen in het groenonderhoud door middel van groenadoptie.”

Naast bewoners is ook de Keukenhof actief betrokken in het groenonderhoud. Zij houdt zich bezig met het onderhoud aan rotondes, maar ook het groen in het centrum in de (hangende) plantenbakken.

 

Ga naar het begin