Kadernota 2020-2023: College kondigt ambities en uitdagingen aan

13 juni

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft de Kadernota 2020-2023 naar de raad gestuurd.

gemeentehuis Lisse met zonnepanelen

Daarin kondigt het college aan dat zij de komende jaren actief aan de slag wil met de volgende onderwerpen:

  • aantrekkelijk Lisse 
  • vitale inwoners
  • duurzame innovatie 


Het college gaat haar ambitie en het huidige beleid nog wel kritisch bekijken. Er is namelijk een structureel begrotingstekort.

Het tekort blijkt uit de eerste tussentijdse rapportage, die ook deze week verscheen. Veel gemeenten lopen tegen begrotingstekorten aan. Dat komt bijvoorbeeld door de lagere bijdragen vanuit het Rijk. In Lisse lopen bovendien de inkomsten terug uit de leges voor omgevingsvergunningen en uit de inkomsten van afvalinzameling.

Keuzes maken

Daardoor zijn de uitgaven structureel hoger dan de inkomsten. Wethouder Kees van der Zwet: “Daar zijn meerdere oorzaken voor. Zo hangt aan de bovengemiddelde voorzieningen in Lisse door de jaren heen ook een stevig prijskaartje. We zitten krapper bij kas en ontkomen niet aan het maken van keuzes”. 

Sluitende begroting

Het college tilt zwaar aan haar verantwoordelijkheid voor een solide financieel beleid. Wethouder Kees van der Zwet: “Hoe moeilijk sommige keuzes ook zijn, we willen die verantwoordelijkheid niet voor ons uit schuiven. Daarom is een herbezinning op onze ambities en bestaand beleid belangrijk”.  

Om de begroting sluitend te maken, wil het college met de raad nu eerst tot een integrale afweging van oplossingen komen. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld besparingen, de temporisering van uitgaven en nieuwe mogelijkheden voor een inkomstenverhoging. 

Over de kadernota

Met de Kadernota licht het college haar beleidsambities toe. In de eerste tussentijdse rapportage geeft het college een financiële tussenstand over de eerste helft van 2019. Hoe de financiële vooruitzichten tegen het einde van het jaar zijn, is nog niet te zeggen. De ontwikkelingen later dit jaar kunnen financieel nog gunstig uitpakken.

  • Lees meer over de financiën van de gemeente Lisse
Ga naar het begin