Ga naar de inhoud

Inwoners tevreden over inzameling afval

24 oktober

Het meest tevreden zijn de inwoners over de inzameling van GFT-afval en oud papier en over de milieustraat

Inwoners Lisse tevreden over inzameling afval

De inzameling van het afval in Lisse krijgt van de inwoners een rapportcijfer 7,3. Dat is net iets hoger dan in 2019. Het meest tevreden zijn de inwoners over de inzameling van GFT-afval en oud papier en over de milieustraat. Het minst tevreden zijn ze over de inzameling van kleine elektrische apparaten. Bijna alle Lissers geven aan zelf hun afval in meer of mindere mate te scheiden.
 

Landelijke norm

Slechts 2 procent van de inwoners geven aan hun afval niet te kunnen scheiden terwijl ze dat wel zouden willen. Met name in hoogbouw ervaart men problemen. Hoewel de hoeveelheid restaval stijgt is het scheidingspercentage nog steeds boven de landelijke norm van 75 procent. Ook blijft de Lissers onder de norm van 100 kilo afval per jaar.
 

Verbeteringen 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorlichting over het scheiden van afval verbeterd kan worden (welk afval in welke bak). Ook het verhelpen van storingen bij de stortcontainers voor restafval en oud papier kan volgens de inwoners beter. Tweederde van de inwoners is echter niet bereid om meer te betalen voor de bedachte verbeteringen. Twintig procent is bereid tussen de een en vijf euro meer te betalen.
 

Bruikbare gegevens 

Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Marintel waaraan bijna achthonderd inwoners aan deelnamen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor het delen van nieuwe informatie over afval scheiden en het aanbieden van oud papier en karton. Verder gebruikt de gemeente de uitkomsten uit het onderzoek om het nieuwe afvalbeleid op te stellen. Het nieuwe beleid legt het college van B&W begin 2023 aan de gemeenteraad voor.

Ga naar het begin