Inwoners denken mee over de Lokale Energietransitie

2 juli

Zo’n 23 inwoners namen op 11 mei deel aan een meedenksessie over de Lokale Energiestrategie

Energietransitie

Zij lieten weten wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien en wat hun zorgen zijn. Want vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties en de overheid. Ook de gemeente Lisse neemt haar verantwoordelijkheid. Daarbij wil zij samen met inwoners keuzes maken die passen voor Lisse en die haalbaar en betaalbaar zijn.

Besparen en kleinschalig opwekken

De meeste inwoners die meepraatten tijdens de meedenksessie vinden energie besparen de eerste stap in de energietransitie. Veel van hen gaven aan daar ook al mee bezig te zijn, bijvoorbeeld door te isoleren, elektrisch te rijden en het vervangen van oude huishoudelijke apparaten. Inzicht in hun eigen verbruik helpt hen daarbij de juiste keuzes te maken. Zij sporen de gemeente aan in te zetten op communicatie over de mogelijkheden van besparen.

De meeste aanwezige inwoners zien kansen om samen elektriciteit op te wekken. Bijvoorbeeld door samen zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen in een energiecoöperatie.

Zorgen

Hoewel verreweg de meeste aanwezigen het eens zijn over de noodzaak van maatregelen ten behoeve van de energietransitie, zijn er ook zorgen. Die gaan met name over de kosten. Ook zijn er zorgen over de mate waarin de gemeente, en inwoners uit de gemeente, daadwerkelijk iets te zeggen hebben over wat er in de omgeving gaat gebeuren.

Grootschalige opwek

Het uitgangspunt van de gemeente is zoveel mogelijk kleinschalig elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken. Zodat er zo min mogelijk grootschalige opwek nodig is met zonnevelden en/of windturbines. Over dat uitgangspunt zijn de meningen verdeeld. Veel aanwezige inwoners zien sowieso geen ruimte voor grootschalige opwek in de gemeente.  Als die er toch moet komen moet men het ook nog eens worden over de keuze voor zonnevelden en/of windturbines, want ook daarover zijn de meningen flink verdeeld. Een deel van de aanwezigen heeft een voorkeur voor een combinatie van beide. Bij het gesprek over locaties opperden veel inwoners parkeerterreinen die overdekt kunnen worden met zonnepanelen, en gebieden langs infrastructuur voor zowel zonnevelden als windturbines.

Plannen van de gemeente

Komende winter neemt de gemeenteraad een beslissing over de Lokale Energiestrategie. Deze strategie geeft ons een goed beeld hoe groot de opgave is om energieneutraal te worden en hoe we er nu als gemeente voor staan. Maar ook welke doelen we onszelf stellen en wat er moet gebeuren om deze doelen te bereiken. Wethouder Jeffrey van Haaster: ‘De energietransitie is voor iedereen een grote verandering, die we in kleine stappen gaan maken. Daarbij houden we oog voor de betaalbaarheid van nieuwe plannen. Ook blijven we in gesprek met onze inwoners over hun zorgen en ideeën.

Kijk voor het verslag van de bijeenkomst en meer informatie op de pagina over de energietransitie. Op deze pagina kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar het begin