Inwoners denken mee over aardgasvrij wonen

27 mei

Zo’n 30 inwoners lieten weten wat zij daarbij belangrijk vinden, welke kansen zij zien en wat hun zorgen zijn

energietransitie

Veel van de deelnemers zijn bezig met isolatie en zonnepanelen op hun dak en hebben behoefte aan betrouwbare informatie hierover omdat het aanbod van commerciële partijen overweldigend is. Ook willen zij graag duidelijkheid over de plannen van de gemeente zodat zij weten hoe zij hun huis klaar moeten maken om van het aardgas af te gaan.

Vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties en de overheid. Ook de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid. Daarbij wil zij samen met inwoners keuzes maken die passen voor Lisse en die haalbaar en betaalbaar zijn. 

Zorgen over kosten

Tijdens de bijeenkomst gaven inwoners aan dat ze betaalbaarheid een belangrijk punt vinden. Mensen met een kleinere portemonnee moeten ook mee kunnen komen. De kosten hangen af van het type woning, maar ook van de alternatieven die er beschikbaar komen voor een wijk. Die duidelijkheid kan de gemeente nog niet geven omdat er eerst nog meer onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden. Inwoners die al veel gedaan hebben aan hun huizen zouden niet benadeeld moeten worden vinden de deelnemers. Ook willen zij meer duidelijkheid over wanneer er hoeveel subsidie beschikbaar komt. 

Loop niet op de troepen vooruit

Aan de ene kant vinden inwoners het klimaat heel belangrijk en is tempo gewenst. Maar ook vragen zij de gemeente om niet te hard te gaan en de tijd te nemen om tot goede beslissingen te komen, zodat Lisse straks betrouwbare warmtesystemen krijgt. Van belang vinden zij ook dat de gemeente inwoners goed informeert en richting geeft.  

Krachten bundelen en ontzorgen

De deelnemers zien voordelen aan krachten bundelen met een wijkaanpak. Dat is makkelijker voor inwoners. Wel vinden zij dat het per geval goed bekeken moet worden of een gezamenlijk warmtesysteem slim is en zij hechten bovendien waarde aan keuzevrijheid. 

Plannen van de gemeente

In oktober neemt de gemeenteraad een beslissing over de Transitievisie Warmte. Hierin staat welke stappen de gemeente wil nemen ter voorbereiding op een aardgasvrije gemeente in 2050. Daarna komt er een uitvoeringsprogramma. We staan aan het begin van een grote verandering en er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar de alternatieven voor aardgas. De gemeente blijft in gesprek met inwoners over dit belangrijke onderwerp.


Meer informatie vind je op onze pagina over energietransitie. Je kan je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
 

Ga naar het begin