Ga naar de inhoud

Inloopbijeenkomst Centrumaanpak Lisse

11 juni

Wilt u meedenken over de toekomst van het centrum van Lisse

Op dinsdag 18 juni is er een tweede inloopbijeenkomst over de toekomst van het centrum van Lisse. U bent van harte welkom om hierover mee te denken.

U kunt binnenlopen tussen 15.00 en 19.30 uur bij De Proeverij, Bondstraat 1 in Lisse. Van 19.30 tot 20.30 uur sluiten we deze dag af met een terugkoppeling. 

Denk mee over de toekomst van het centrum van Lisse! 

Hoeveel winkels en horeca willen we graag zien en op welke plekken? Missen we nu dingen in het centrum? Krijgen de auto of de fiets meer of juist minder ruimte? En heeft het centrum  meer groen of extra bankjes nodig? Al deze thema’s hebben aandacht gekregen in de onderwerpen die we op 27 maart aan u presenteerden. Hierop heeft u opmerkingen kunnen geven. Deze ideeën zijn verwerkt en heeft geleid tot een toekomstvisie.  

Toekomstbeeld

Samen met adviesbureau DTNP hebben we gewerkt aan een toekomstbeeld voor het centrum. Tijdens deze inloop horen we graag uw mening over deze toekomstvisie. Wat vindt u hiervan en welke rol kunt u spelen in de uitvoering van de plannen? Loop binnen bij De Proeverij en denk mee!

Ga naar het begin