Hulp binnen 6 minuten bij hartstilstand

5 december

Meer AED's en burgerhulpverlening in Lisse

De inzet is om overal in Nederland binnen de cruciale 6 minuten te kunnen reanimeren. Ambulancepersoneel lukt het niet altijd om zo snel ter plaatse te zijn.
Met voldoende beschikbare AED’s én voldoende burgerhulpverleners is een tijdige reanimatie mogelijk.

De gemeente Lisse is in samenwerking met STAN (voorheen Hartveilig Wonen) een project gestart om dit te kunnen realiseren. Met de goedkeuring van de aanschaf van 7 buitenkasten en 5 extra AED’s door de gemeente Lisse kan nu een dekkend netwerk gerealiseerd worden.

Daarnaast zijn inmiddels voldoende burgerhulpverleners getraind en is er in Lisse voldoende menskracht beschikbaar.

Hoe werkt het?

Na een melding van een hartstilstand bij de 112-alarmcentrale, worden burgerhulpverleners die op dat moment in de buurt van het slachtoffer zijn via hun mobiele telefoon op de hoogte gebracht. Vervolgens gaat een aantal vrijwilligers naar het slachtoffer en een aantal gaat naar de dichtstbijzijnde AED. Deze AED kunnen zij via een daarvoor speciaal ontwikkelde app vinden.

De burgerhulpverleners beginnen na een melding zo snel als mogelijk met de reanimatie van het slachtoffer, totdat de andere hulpdiensten arriveren.

Waarom?

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute hartstilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Uit onderzoek blijkt dat iedere week 300 mensen in Nederland buiten de muren van een ziekenhuis een hartstilstand krijgen. Reanimatie in de eerste 6 minuten is cruciaal om na een hartstilstand de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

Twee factoren zijn van belang om AED burgerhulpverlening te laten slagen:

  • Er moeten voldoende AED’s, 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk zijn.
  • Er moeten voldoende burgerhulpverleners zijn om op meldingen van de alarmcentrale te kunnen reageren.

 

Ook u kunt zich aanmelden als burgerhulpverlener bij STAN.

Ga naar het begin