Gemeente en Keukenhof samen verder als strategische partners

23 januari

De gemeente en Keukenhof hebben een convenant ondertekend over de intensievere samenwerking de komende jaren

Het convenant beschrijft hoe beide partijen de komende jaren intensiever willen samenwerken. Burgemeester Lies Spruit en directeur Bart Siemerink van Keukenhof lichten de samenwerking toe. “We willen de ontwikkeling van Lisse, Keukenhof en waar mogelijk ook de Bollenstreek versterken. Dit convenant is hiervoor een basis. Ieder jaar leggen we afspraken vast die we samen gaan uitwerken.”

Ook praktische afspraken

In de samenwerking ligt de nadruk op thema’s als economie, toerisme en mobiliteit. Nieuw is dat ook duurzaamheid een gezamenlijk onderwerp is. Er staan ook praktische afspraken in. Zo wil Keukenhof de entrées van Lisse versterken, rotondes adopteren en bijdragen aan het groenonderhoud. Gemeente Lisse steunt de Keukenhof op haar beurt weer bij het verbeteren van de bereikbaarheid.

 

Ga naar het begin