Duivenoverlast in het centrum; dieren niet voeren

27 mei

De afgelopen maanden is de overlast van duiven in het centrum, vooral rond ’t Vierkant, toegenomen

Ondanks diverse duivenwerende maatregelen die inwoners, ondernemers en gemeente hebben genomen, blijft het aantal duiven groeien. Om de overlast terug te dringen, roept de gemeente op om de duiven niet te voeren.

Wethouder Kees van der Zwet licht toe: “Door de dieren te voeren, neemt het aantal duiven steeds meer toe. Dat willen we tegen gaan.”

Om inwoners en bezoekers hieraan te herinneren hebben wij posters laten drukken. Ondernemers kunnen de posters voor hun raam hangen om bezoekers en winkelend publiek aan de oproep te herinneren. Omwonenden krijgen een flyer met informatie, hoe zij de overlast kunnen beperken.

Wat kun je zelf doen om overlast tegen te gaan?  

Niet voeren!

Heel belangrijk: voer de duiven niet! Zij vinden zelf genoeg en gezond voedsel.

Let op

Nesten in aanbouw, met eieren of jonge vogels weghalen, is wettelijk verboden.

Voorkom overnachten of nesten

Voorkom dat duiven op uw balkon overnachten of een nest kunnen maken, bijvoorbeeld achter meubeltjes en plantenbakjes.

Vlieger of plastic roofvogel

Je kan ook een driedimensionale vlieger in de vorm van een roofvogel of een plastic roofvogel op het balkon plaatsen om te voorkomen dat duiven op je balkon landen (roofvogels zijn natuurlijke vijanden van duiven).

Ga naar het begin