Bollenvelden: liveblog situatie bollenvelden

13 mei

Bij drukte beperken we tijdelijk de toegangswegen. We proberen tussen 20 maart en 9 mei 2021 de wegen rondom de bollenvelden zo lang mogelijk open te houden


In 2020 bleek dat het tijdens weekenden en feestdagen op de wegen tussen de bollenvelden erg druk was. Daardoor konden de aanwezige personen geen 1,5 meter afstand houden. Verschillende toegangswegen tot de bollenvelden zijn toen tijdelijk afgesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Lokale wegen

Ook dit jaar verwachten we veel drukte op de wegen tussen de bollenvelden. Als het aantal bezoekers te hoog is, werken we met toegangsdosering (sommige weggedeelten worden tijdelijk afgesloten) in de periode tussen 20 maart en 9 mei 2021. Individuele fietsers en voetgangers laten we zo lang het veilig is, genieten van de bollenvelden. Een tijdelijke afsluiting en de heropening ervan vindt plaats na beoordeling van de gemeente en/of politie.

Het gaat om de volgende wegen in Lisse:

  • Achterweg (ter hoogte van de fietstunnel)
  • Akervoorderlaan
  • Catharijnelaan
  • Leidsevaart
  • Loosterweg Noord
  • Professor van Slogterenweg
  • Spekkelaan
  • Zwartelaan
  • Van Lyndenweg


Ter plaatse geven we dit aan met (afzet)hekken of andere zichtbare wegafzetting. Voor bewoners of personen die noodzakelijke werkzaamheden moeten verrichten op of rondom voornoemde wegen geldt de tijdelijke afsluiting niet: zij mogen altijd het gebied in.

Kaarten

Op onderstaande kaarten staan de wegen waar het om gaat aangegeven:


De verkeersmaatregelen stellen we in als de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus niet of onvoldoende kunnen worden nageleefd (art. 2 lid 2 sub c Wegenverkeerswet 1994).

Ga naar het begin