Wegafsluiting Don Boscostraat 20 augustus t/m 8 september

2 augustus

Voor het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan Don Bosco wordt de straat gedeeltelijk afgesloten

locatiekaart

Binnenkort wordt gestart met de realisatie van de infrastructuur voor het nieuwbouwplan Don Bosco te Lisse.

Voor de start van de woningbouw op de 12 kavels moet het terrein eerst bouwrijp worden gemaakt met o.a. de aanleg van de nutsvoorzieningen, de riolering en een bouwweg.

Vanwege de rioleringswerkzaamheden wordt de Don Boscostraat tijdelijk tussen de Laan van Rijckevorsel en de Don Boscostraat 6 voor het verkeer afgesloten.

Deze werkzaamheden met afsluiting staan gepland in de periode van week 34 t/m week 36 (20 augustus t/m 8 september). Het overige deel van de Don Boscostraat is bereikbaar via de Zwanendreef.

Na de bouw van de woningen in het plan Don Bosco wordt de definitieve inrichting van de openbare ruimte aangelegd.

Ga naar het begin