Vrijwilligersprijzen 2019 uitgereikt

8 januari

Wethouder Jolanda Langeveld reikte de prijzen uit op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari.

Vrijwilligersprijs Individueel

De Vrijwilligersprijs Individueel ging naar Peter Groeneveld. Hij is de grote animator van het ‘creatief atelier’. Dit atelier is opgezet om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden. Peter Groeneveld leidt al meer dan 10 jaar vrijwillig een groep, die mooie dingen maakt. Daarbij biedt hij tevens een luisterend oor en een veilige plek.
De onderscheiding bestaat uit een bronzen penning, een oorkonde en € 100,- om te investeren in het initiatief.

Vrijwilligersprijs Groep

De Vrijwilligersprijs Groep is voor de Volksuniversiteit Lisse Deze succesvolle organisatie zorgt voor een gevarieerd programma, waaraan ieder jaar weer een zeer groot aantal mensen deelneemt.
De prijs bestaat uit een oorkonde en € 500,- om te investeren in de Volksuniversiteit.

Jeugdprijs

Voor de Jeugdprijs kreeg de gemeente geen nominaties, waardoor deze prijs dit jaar niet is uitgereikt.

Ga naar het begin