Vervangen bomen Lisse

22 november

Uit controles blijkt dat er 120 bomen ziek of in slechte staat zijn. Daarom worden ze vervangen.

We voeren elk jaar een onderzoek uit om te kijken wat de conditie is van de bomen in Lisse. Dit zijn de zogenaamde boomveiligheidscontroles (BVC-controles). Hierbij wordt gekeken of de boom ziek is of een gevaar kan opleveren. Wanneer een boom ziek of dood is kunnen takken afbreken of kan de boom omvallen.

Boomveiligheidscontrole

De boomveiligheidscontrole doen we elk jaar op een derde van het grondgebied van Lisse. Uit deze controles blijkt dat er 120 bomen ziek of in slechte staat zijn en worden daarom vervangen. 75 bomen zijn aangetast door de essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte of zijn dood. Daarnaast zijn 45 jonge bomen doodgegaan door de droogte van de afgelopen twee  jaar. Het plan is de gekapte bomen volgend jaar te vervangen, vanaf het voorjaar tot en met de herfst van 2020. De locatie van de nieuw te planten bomen kan afwijken van de oude situatie.

Vervanging bomen Loosterweg-Noord

Langs de Loosterweg-Noord worden 54 bomen gekapt. De kwaliteit van deze bomen is slecht en ze zijn gevaarlijk omdat ze kunnen omvallen of takken kunnen afbreken. Langs deze route komen jaarlijks ook veel bezoekers van de Keukenhof. Om de veiligheid te waarborgen vervangen we deze bomen. De gemeente plaatst op deze locatie 82 verschillende inheemse bomen terug. Het kappen van de bomen langs de Loosterweg-Noord gebeurt dit jaar. De nieuwe bomen worden deze herfst tot en met het voorjaar van 2020 geplant.

Overzicht en meer informatie

Bekijk om welke bomen het gaat: Overzicht te kappen bomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Marco Dobbe of de heer Michel Suiding, Toezichthouders Groen. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 14 0252. 

 

Ga naar het begin