Vanaf 1 januari 2020 betaling per inworp restafval afgeschaft

18 oktober

De gemeenteraad van Lisse heeft besloten om de betaling per inworp voor restafval vanaf 1 januari 2020 af te schaffen.

Doordat mensen per inworp moeten betalen kan het ervoor zorgen dat ze hun afvalzak naast de ondergrondse container zetten. Of in bakken deponeren waar het niet hoort.

Een financiële prikkel is niet nodig, meent de gemeenteraad, want Lissers scheiden hun afval goed. Verder wil de gemeenteraad extra inzetten op een goede inzameling van textiel en papier.

Scheiden van huishoudelijk afval

Er wordt strenger gecontroleerd op zakken die naast de container gezet worden. Verder houden we goed in de gaten of het scheiden van het huishoudelijk afval goed blijft gaan. We kijken hoe het aantal kilo’s restafval per persoon per jaar zich ontwikkelt. 

Tot 1 januari 2020 blijven inwoners voor hun restafval betalen. Belastingen worden per kalenderjaar berekend. De komende tijd wordt duidelijk hoe de afschaffing van het variabel tarief er volgend jaar uit zal zien.

Ga naar het begin