Uitnodiging Dialoogtafels op 16 april voor bedrijven en organisaties over ontwikkelingen in Lisse

16 april

Aantrekkelijke centra, meer bezoekers, duurzaamheidsopgaven: wat kunnen ondernemers en gemeente voor elkaar betekenen?

Lisse

Wij nodigen ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen graag uit om met elkaar en met ons van gedachten te wisselen op dinsdag 16 april 2019, om 19.00 uur in De Proeverij, Bondstraat 1 te Lisse.

In Lisse is genoeg bedrijvigheid! Wat zijn landelijke ontwikkelingen? Wat betekenen deze voor Lisse? Wat hebben we met elkaar te doen? Wat doen we regionaal en wat kunnen we lokaal? Genoeg vragen om met elkaar over van gedachten te wisselen.

We onderscheiden vier hoofdthema’s: agrarische sector, detailhandel, toerisme & recreatie en overige bedrijvigheid. Samen met u willen we per cluster kijken wat de opgaven voor Lisse zijn, welke opgaven we gezamenlijk kunnen oppakken en/of waar we prioriteiten zien.

Graag wisselen wij met u van gedachten over de geschetste ontwikkelingen met daarbij 4 vragen in het achterhoofd:

  1. Worden de beschreven ontwikkelingen en gevolgen herkend?
  2. Welke ontwikkelingen en gevolgen dienen toegevoegd of aangepast te worden?
  3. Welke rol kan of dient de gemeente in uw ogen rond dit thema te vervullen?
  4. Welke rol kunt u en kunnen of dienen andere partijen in uw ogen rond dit thema te vervullen?

Programma

  • 19:00–19:15 uur: Inloop
  • 19:15–19:30 uur: Welkom door wethouder van der Zwet
  • 19:30–19.45 uur: Inleiding thema per tafel
  • 19.45–21:30 uur: Per thema verder discussiëren over de opgave voor Lisse.
  • 21:30–22:00 uur: Borrel

 
Locatie

De Proeverij, Bondstraat 1 te Lisse

Vervolg

Met de opbrengst van deze avond willen we een werkagenda maken, met als uitgangspunt “Lisse doet regionaal wat kan, en lokaal wat moet”. Deze inspanningen dienen een aanvulling op elkaar te zijn. We werken graag samen om het bedrijvige Lisse zo goed mogelijk voor te bereiden en te faciliteren op de huidige en toekomstige uitdagingen.

Aanleiding

Na vaststelling van de evaluatie nota Economie & Toerisme (2011) in 2018 wordt nu verkend of nieuw beleid wenselijk is. Er is gestart met een inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen binnen de clusters agrarische sector, detailhandel, toerisme & recreatie en overige bedrijvigheid. In gesprekken met ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen kijken we wat nodig is voor Lisse en u als ondernemer en hoe we daarin kunnen samenwerken.

Aanmelden

In verband met de organisatie van de bijeenkomst stellen wij het op prijs dat u zich vóór 9 april aanmeldt via b.broekhof@hltsamen.nl .

Ga naar het begin