Stap voor stap meer ruimte

13 mei

Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

Foto mensen buiten de supermarkt

In de 5e noodverordening krijgen de versoepelde maatregelen een vertaling naar het dagelijkse leven. De Nederlandse aanpak om het coronavirus onder controle te krijgen heeft goed gewerkt. Het risico is zeker nog niet weg. Maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, kan er wel stapsgewijs meer ruimte in de samenleving komen. Dit versoepelen kan alleen als het virus onder controle blijft.
 

Varen

Ook op het water moet je altijd 1,5 meter afstand houden tot anderen – dat geldt ook voor mensen op de boot en boten onderling. Dit geldt ook voor studenten. Gezinnen met meer gezinsleden aan boord zijn hiervan uitgezonderd. Houd daarbij als gezin wel altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.  
Vermijd drukke plekken om te varen.
 

Afstand en hygiëne juist nu heel belangrijk

De versoepelingen gelden vooral voor de scholen en kinderopvang, buiten sporten en bewegen vanaf 19 jaar (geen contactsport en geen wedstrijden), contactberoepen, zwembaden, winkels, bibliotheken en erehagen bij uitvaarten.

De 1,5 meter afstand blijft ook de komende periode altijd van kracht. Net als de andere hygiëne- en basisregels die juist nu, met de verdere versoepelingen, belangrijker zijn dan ooit.
 

Basisregels

 • Wees voorzichtig
 • Zorg dat je op 1,5 meter afstand van anderen kan blijven
 • Vermijd drukte en drukke winkelgebieden. Als je denkt dat het ergens te druk wordt, ga er dan niet heen
 • Lukt dit niet? Kom op een later tijdstip terug
 • Was vaak je handen
 • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Werk zoveel mogelijk thuis
   

Blijf thuis bij ziekte

Dit is zeer belangrijk om het risico op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken:

 • Ben je ziek? Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook jouw huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten

 

Erehagen bij uitvaarten

Erehagen bij uitvaarten zijn vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. De erehaag is toegestaan als deze uit maximaal 100 personen bestaat en er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden. Deelnemers mogen zich maximaal een 0,5 uur voor aanvang langs de route bevinden. Ook verzoeken wij ze de locatie na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten. Met deze vrijstelling willen wij mensen de mogelijkheid bieden juist in deze moeilijke tijden - maar wel rekening houdend met de maatregelen - hun respect te tonen.    


Blijf voorzichtig!

Burgemeester Lies Spruit: “Met iedere stap die we in de verruiming van de maatregelen zetten, zullen sommigen van u opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of misschien bezorgd. Toch is het nodig om deze intelligente weg te volgen naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. De coronacrisis blijft ook nog de komende tijd veel van ons allemaal vragen. Houd daarom vol en blijf voorzichtig! Samen moeten we de schouders eronder blijven zetten en volhouden totdat deze crisis onder controle is. Ik wil u vragen elkaar hierin te blijven helpen en ondersteunen, alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Ga naar het begin