Serviceteam in de wijk

19 april

Gemeente Lisse kiest voor een eigen serviceteam in de wijken om meldingen in de buitenruimte van inwoners op te pakken.

Gemeente Lisse kiest voor een eigen serviceteam in de wijken om meldingen in de buitenruimte van inwoners op te pakken. Voor het groenonderhoud blijft de gemeente gebruik maken van de diensten van de Maregroep. 

Op de hoogte van wat er speelt

De werkorganisatie HLTsamen heeft al twee uitvoerende serviceteams die in opdracht van de gemeente Teylingen de wijk in gaan. Zij verzorgen taken in onder andere de afhandeling van meldingen, taken in het groenonderhoud en bij calamiteiten. Gemeente Lisse wil ook bepaalde taken onderbrengen in een eigen serviceteam voor Lisse. Met een eigen serviceteam wil de gemeente Lisse nog meer in contact staan met de wijken en inwoners. Zo blijft de gemeente goed op de hoogte van wat er in een wijk speelt. En door de ogen en oren in de wijk te zijn, kan zij snel en flexibel inspelen op vragen en wensen vanuit de inwoners. 

Midden in de wijken

Door in de buitenruimte te werken met een eigen serviceteam kunnen we beter samenwerken met inwoners en ontstaat er meer ruimte voor initiatieven van inwoners. Met het eigen serviceteam optimaliseert Lisse de dienstverlening en blijft goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk. Daarbij wil Lisse ook meer ruimte geven om meer werkzaamheden te laten uitvoeren met ‘sociale partijen’ zoals de Maregroep. Hierdoor krijgen belangrijke speerpunten van de gemeente als 'sociale duurzaamheid' en ‘dichtbij de inwoner’ concrete betekenis en invulling.

Gefaseerde overgang vanuit Meerlanden

Momenteel verzorgt Meerlanden het dagelijks beheer en onderhoud van de voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. de groenvoorzieningen, de riolering en het straatmeubilair), de straatreiniging, gladheidbestrijding en de afvalinzameling en -verwerking in de gemeente Lisse. Op basis van het genomen besluit worden de taken die HLTsamen in opdracht van de gemeente in eigen beheer gaat uitvoeren, in de periode van 1 juli 2019 tot uiterlijk 1 januari 2021 (gefaseerd) overgedragen vanuit Meerlanden naar HLTsamen. Het beleid en de taken die worden uitgevoerd blijven ongewijzigd. Alleen de uitvoering wordt anders georganiseerd.

 

 

Ga naar het begin