Openbare laadpalen voor Lisse

12 maart

Vanaf 1 april kunt u als inwoner van Lisse een openbare elektrische laadpaal aanvragen.

Hiermee krijgen inwoners de mogelijkheid om elektrische en hybride auto’s ook in de openbare ruimte in Lisse op te laden. Het college zet hiermee weer een stap in de goede richting naar een energieneutraal Lisse.

De gemeente kreeg regelmatig verzoeken van inwoners voor het plaatsen van een openbare laadpaal. Wij konden deze verzoeken toen nog niet inwilligen. Door het opstellen van nieuw beleid en aangepaste beleidsregels voor plaatsing van openbare laadinfrastructuur verandert dat per 1 april. 

Het bedrijf Allego neemt in eerste instantie de aanvragen en plaatsingen van de laadpalen in Lisse op zich.
 

Aanvragen laadpaal

Heeft u geen eigen oprit? Dan kunt u via de website openbaarladen.nl (per 1 april) een openbare laadpaal aanvragen. U hoeft niet te betalen voor de aanvraag en plaatsing. Gebruikers betalen via een pasje voor de afgenomen stroom.

Een aanvraag duurt minimaal zestien weken. Dit lijkt lang, maar voor het plaatsen van de paal moet een verkeersbesluit genomen worden. Dat verkeersbesluit ligt vervolgens zes weken ter inzage.

Oplaadplek

Iedereen mag de openbare oplaadplek gebruiken om de auto op te laden. Op de plek kan daarmee niet meer ‘gewoon’ geparkeerd worden. Als u een openbare laadpaal aanvraagt, is het verstandig om buurtgenoten te informeren over de aanvraag. Allego kiest de locatie van de laadpaal op basis van de gegevens van de aanvrager en richtlijnen vanuit de gemeente Lisse.  

Ga naar het begin