Nieuwe bouwroute door Van Speykstraat per 25 november

20 november

Geen stop- of parkeerverbod in de van Speykstraat

Nieuwe route naar de bouwplaats van het ontwikkelproject ‘de Waterkanten’

Het bouwverkeer rijdt per maandag 25 november via de Hyacintenstraat-Broekweg-Kanaalstraat naar de van Speykstraat. 
Tot die datum rijdt het bouwverkeer nog via de Oranjelaan en de Trompstraat.

Waarom een nieuwe route?

Dit doen we omdat we een deel van de Van Speykstraat ophogen en opnieuw bestraten. 

Komt er een stop- of parkeerverbod in de van Speykstraat?

Nee, er komt geen stop- of parkeerverbod.

Het bouwverkeer krijgt een wacht- en passeerruimte en er worden verkeersregelaars ingezet.

Op het kruispunt Van Speykstraat-Kanaalstraat-Broekweg én op de bouwplaats zelf worden verkeersregelaars ingezet. Zij moeten ervoor zorgen dat al het verkeer geen last heeft van het bouwverkeer. Daarnaast moeten zij voorkomen dat het bouwverkeer elkaar moet passeren in de Van Speykstraat. Er komt een “wacht/passeerruimte” voor het bouwverkeer.

En hoe zit het dan met de fietsers?

Fietsers rijden via de Kanaalstraat richting de Oranjelaan. Zo voorkomen we dat het bouwverkeer én met name schoolgaande fietsers elkaar tegenkomt.

Deze bouwroute gebruiken we tot januari 2020. Dan evalueren we de route en bepalen we of we de route nog langer gebruiken.

Ga naar het begin