Meer kansen op woningmarkt door verhoging starterslening

29 juni

De hoge huizenprijzen in Lisse zorgen ervoor dat jongeren niet altijd de kans krijgen om in het dorp te blijven wonen.

Definitief besluit verhoging starterslening

Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Lisse besloten om in te stemmen met het voorstel van het college om het bedrag van de starterslening te verhogen van

€ 25.000 naar € 50.000,- en het verwervingsbedrag voor de woning (aankoop-bedrag) gelijk te stellen aan de grens van de Nationale Hypotheek Garantie, te weten € 310.000.

Wethouder Jolanda Langeveld: “Jongeren behouden in ons dorp is zeer gewenst en noodzakelijk. We willen immers een vitaal dorp blijven waar alle leeftijden vertegenwoordigd zijn en iedereen fijn kan wonen. Met dit startersbeleid zorgen we voor extra financiële ondersteuning om de kansen van jongeren te vergroten. “
 

Onderzoek en motie verhogen startersleningen

De Rekenkamercommissie Hillegom-Lisse heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het startersbeleid in Lisse en Hillegom. Vervolgens heeft zij een rapport met aanbevelingen uitgebracht. Als reactie op dit onderzoek heeft de gemeenteraad op 16 april 2020 een motie aangenomen om de starterslening op genoemde onderdelen te wijzigen. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn ter harte genomen en de motie vanuit de raad is hiermee versneld uitgevoerd.

Meer informatie is te vinden op pagina over starterslening.

Ga naar het begin