Kindergemeenteraad zoekt projecten

6 september

Heb je een idee voor de uitvoering van een concreet project of activiteit? Aarzel niet en laat het weten!

Op woensdag 27 november organiseert de gemeenteraad van Lisse een Kindergemeenteraad. Kinderen van vier Lissese basisscholen, verenigd in de Kindergemeenteraad, buigen zich over projectvoorstellen en moeten kiezen welk project voor € 2.000,- mag worden uitgevoerd. Als echte raadsleden doen zij dat in de raadzaal van het gemeentehuis. Vergaderen, debatteren, keuzes maken, het komt allemaal aan bod. De kinderen worden daarbij begeleid door raadsleden.

Voor dit doel geldt: hoe meer projecten er worden ingediend door verenigingen, maatschappelijke organisatie en inwoners, hoe leuker het wordt. Daarvoor hebben wij jouw bijdrage hard nodig. Heb je een idee voor de uitvoering van een concreet project of activiteit, aarzel niet en laat het weten via griffie@lisse.nl. Wie weet komt er dan straks wel € 2.000,- jouw kant op om het project te realiseren!

Spelregels

 • Alleen verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners kunnen een projectvoorstel indienen.
 • Het project moet ten goede komen aan de Lissese gemeenschap.
 • Het project hoeft niet gericht te zijn op kinderen.
 • Het project kost maximaal € 2.000,-. Kost het minder, dan gaat het resterende bedrag naar een ander project. 
 • Alleen afgeronde ideeën dingen mee. Dat betekent dat je geen bijdrage kunt vragen voor bijvoorbeeld de bouw van een gymzaal. Een nieuw bankje voor in de gymzaal is wel mogelijk. Een project kan overigens ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit.
 • De winnaar zorgt zelf voor de uitvoering.
 • De uitvoering van het project moet plaatsvinden vóór juni 2020.
 • Projecten moeten vóór 1 november 2019 zijn ingediend.


Interesse?

Ideeën voor projecten mag je mailen naar griffie@lisse.nl of per post sturen naar:

 • Gemeente Lisse
 • T.a.v. de griffier
 • Postbus 200
 • 2160 AE  Lisse

De griffie van de gemeenteraad neemt vervolgens contact met je op.

Meer weten? Neem dan contact op met de griffie via telefoonnummer 14 0252 of via e-mail mveeger@lisse.nl.

Ga naar het begin