Inwoners kiezen favoriete speelplekken

7 oktober

238 keer gestemd voor Putterstraat en Egbert van ‘t Oeverstraat.

kind op glijbaan

Afgelopen maand hebben 238 inwoners hun stem uitgebracht op het ontwerp van hun voorkeur voor de speeltuinen aan de Putterstraat en Egbert van ‘t Oeverstraat. Met 100 stemmen won ‘het schip’ voor de Putterstraat. Een ruime voorsprong want de andere 2 ontwerpen kregen 10 en 19 stemmen. Voor de Egbert van ’t Oeverstraat won ’het palenwoud’ met 52 stemmen tegenover 41 en 16 stemmen.

Via een online enquête konden kinderen, ouders en andere belangstellenden hun stem uitbrengen. Dit voorjaar vroeg de gemeente op dezelfde manier naar wensen en tips voor de speelplek. Met de uitkomsten van die uitvraag is een wensenlijst opgesteld. Een leverancier van speeltoestellen heeft de wensen vertaald naar drie ontwerpen. Op deze drie ontwerpen is afgelopen maand gestemd. Omwonenden van de betreffende speelplek hebben hierover een brief ontvangen.

De speeltoestellen zijn besteld. De aanlegdatum is nog niet bepaald. Wij streven ernaar om de nieuwe speelplaatsen voor april 2020 open te stellen.  

De gemeente Lisse zet zich in voor een woonomgeving waar kinderen op een prettige manier kunnen spelen. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. Dit jaar worden de speelplekken aan de Putterstraat en de Egbert van ’t Oeverstraat gerenoveerd. Daarna volgen andere speelplaatsen. Hiervoor kijkt de gemeente naar de leeftijd, schade en slijtage van de speeltoestellen.

Ga naar het begin