Internationale Schakelklassen mogelijk naar Beekbrug in Lisse

29 mei

De Beekbrugschool in Lisse is in beeld als huisvesting voor de Internationale Schakelklassen, die nu nog gevestigd zijn in Katwijk.

IKS

Als de gemeenteraad op 20 juni geld beschikbaar stelt, gaan de plannen door en wordt de school opgeknapt.  

Geschikte locatie in de Bollenstreek

De Internationale Schakelklassen (ISK) zijn nu nog gehuisvest in Katwijk, maar het ging om tijdelijke huisvesting tot komend najaar. Daarom is onlangs opnieuw bekeken waar in de Bollenstreek de klassen een plek kunnen krijgen. Aangezien de Beekbrug leeg staat en goed bereikbaar is, is deze school na een opknapbeurt een geschikte locatie.

 

Onderwijs voor anderstalige kinderen

De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet spreken. De kinderen blijven maximaal 2 jaar op de ISK, waarna ze doorstromen naar het regulier VO/MBO-onderwijs. Het is een intensieve vorm van onderwijs (NT2), die een betere start betekent voor de schoolcarrière van deze kinderen.

Wethouder Jeanet van der Laan: “De Internationale Schakelklassen geven deze kinderen een goede start. Ik ben dan ook blij dat we deze voorziening hebben in de Bollenstreek en ik heet ze graag welkom in Lisse. Het is bovendien een plus als we het schoolgebouw op deze manier kunnen behouden en een duurzame invulling kunnen geven.”

 

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

De omwonenden van de Beekbrug zijn op de hoogte van de plannen. Bij groen licht van de gemeenteraad organiseert de gemeente na 20 juni samen met de ISK een informatieavond. Omwonenden maken dan kennis met de medewerkers van de school, die hun kennis en ervaringen uit Katwijk delen. 

Ga naar het begin