Inspirerende gesprekken over eenzaamheid in Lisse

14 december

‘Echt contact’, luisteren naar elkaar, verbinding maken, op waarde schatten wat al goed gaat.

dialoogtafel

En dat bekend maken en uitbreiden. 

Op donderdagochtend 13 december gingen inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek over het tegengaan van eenzaamheid. Het thema was ‘Hoe zet je je voelsprieten uit om eenzaamheid te signaleren?’

Na het openingswoord door wethouder Jolanda Langeveld deelden twee deelnemers hun persoonlijke ervaring met eenzaamheid. Hierdoor geraakt en geïnspireerd verkenden de aanwezigen vervolgens het thema en wisselden ervaringen, dromen en mogelijkheden uit.

Eenzaamheid komt veel voor. Onder ouderen, maar ook onder jongeren. Je eenzaam voelen, heeft veel impact op je leven. De gemeente Lisse wil iets doen aan eenzaamheid en organiseerde daarom samen met Welzijnskompas deze ‘dialoogtafels’ om met geïnteresseerden over dit onderwerp te praten. Bedoeld om te inspireren, handvatten te bieden en om de vraag naar en het aanbod van (sociale) activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

De dialoogtafels zijn onderdeel van de gezamenlijke aanpak van Hillegom en Lisse tegen eenzaamheid. 4 oktober was hiervoor de aftrap. De gemeente Lisse en WelzijnsKompas nodigen inwoners en organisaties van harte uit om ook een dialoogtafel te organiseren. Interesse hiervoor? Neem contact op met WelzijnsKompas, ( 0252 – 757 100 (tussen 09:00 en 12:30 uur).

Ga naar het begin