Informatiebox helpt financieel misbruik ouderen voorkomen

15 juni

Wethouder Jolanda Langeveld kreeg 15 juni een informatiebox uitgereikt van Jan van Egmond en Helène van der Horst van de Rabobank Bollenstreek.

Foto Jolanda Langeveld en Jan van Egmond

De boxen bevatten informatie van de overheid over veilig financieel ouder worden.

Een veel voorkomende vorm van ouderenmishandeling is financieel misbruik. In de Bollenstreek werkt de ‘Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden’ aan de aanpak van financieel misbruik. Op de internationale dag tegen ouderenmishandeling, bezorgt de Alliantie speciale informatieboxen bij zorg- en welzijnsorganisaties. Zij kunnen die meegeven aan hun cliënten. De wethouder kreeg er symbolisch een uitgereikt. De gemeente Lisse is vanaf vandaag ook officieel aangesloten bij de alliantie.

We willen hiermee het bewustzijn voor financieel misbruik vergroten bij inwoners.
 

Kwetsbare doelgroep

Met name alleenstaande hulpbehoevende ouderen met een beperkt sociaal netwerk zijn een potentieel slachtoffer voor financieel misbruik. De dader is veelal een familielid of een ‘trouwe hulp’ waarvan het slachtoffer voor hulp afhankelijk is. Hoe kleiner het sociaal netwerk, hoe makkelijker de dader ruimte voelt onrechtmatig te handelen. Misbruik ontstaat niet van de ene op de andere dag. Vaak gaan daders steeds een stapje verder en voelen slachtoffers zich onder druk gezet.
 

Er is iets aan te doen

Aan financieel misbruik kan altijd iets worden gedaan. Het is daarom belangrijk dat mensen met zorgen zich melden bij Veilig Thuis (0800 2000) of Lokaal Loket (14 0252). Daarnaast is het belangrijk de gelegenheid tot misbruik te minimaliseren. Bijvoorbeeld door zaken vroegtijdig vast te leggen bij de notaris en een speciale boodschappenrekening te hebben. De boxen bevatten hier informatie over.
 

Door samenwerking zien we meer

In de Bollenstreek zet de Lokale Alliantie zich in voor preventie en vroegsignalering van financieel misbruik bij ouderen. In de Lokale Alliantie zitten vertegenwoordigers van onder meer Notariskantoor Voorhout, BewindvoeringZorg, Marente, KBO Teylingen, Activite, Fidima Bewindvoering, ergotherapeut Verdouw, Rabobank Bollenstreek en de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Ga naar het begin