Huisartsen en gemeente werken samen aan betere en snellere jeugdhulp

10 september

De huisartsen in Lisse gaan samenwerken om kinderen, jongeren en hun ouders nog sneller de juiste hulp te bieden.

Opening praktijk 'Poelpolder' Lisse
Foto van de opening: Leidsch Dagblad

De praktijkondersteuner Jeugd brengt het probleem van het kind of de jongere in kaart, biedt begeleiding of verwijst naar een andere passende vorm van jeugdhulp. Daardoor krijgen kinderen en jongeren direct de meest passende zorg.

De ervaring van andere gemeenten leert dat een praktijkondersteuner Jeugd minder vaak leidt tot verwijzing naar zware vormen van jeugdhulp. Ook zorgt het voor een betere onderbouwing van doorverwijzingen. De praktijkondersteuner Jeugd start bij de huisartsenpraktijk Poelpolder. Dit aanbod kan op termijn worden uitgebreid naar alle huisartsen in Lisse. “De gemeente is daarom erg blij met deze samenwerking, aldus wethouder Van der Laan”. 

Specifieke kennis

Soms lopen ouders, verzorgers of jongeren tegen vragen aan waarbij hulp of advies van een professional nodig is. Bijvoorbeeld bij vragen over de ontwikkeling van een kind of zorgen over het gedrag of problemen bij moeilijke situaties, zoals een scheiding of overlijden. Gezinnen melden zich dan vaak bij de huisarts, maar in de gemiddelde huisartsenpraktijk is geen specifieke kennis voor jeugd aanwezig. Daarom wordt vaak meteen doorverwezen naar specialistische zorg.

Persoonlijke aandacht

De praktijkondersteuner Jeugd gaat huisartsen ondersteunen. Daarnaast gaat zij in gesprek met het kind  - of de jongere en de ouders -  om de situatie in kaart te brengen. In een aantal gevallen kan de praktijkondersteuner jeugd hierna zelf de begeleiding bieden die nodig is. Dit is prettig voor het kind of de jongere. Zij kunnen terecht in de vertrouwde huisartsenpraktijk en hoeven niet naar een onbekende instelling om daar hun verhaal te doen. Bovendien kunnen ze bij de praktijkondersteuner Jeugd snel terecht.

Doorverwijzen

Als een probleem complexer is waardoor begeleiding door de praktijkondersteuner Jeugd niet voldoende is, zal zij doorverwijzen naar de juiste jeugdhulp. De praktijkondersteuner Jeugd heeft specifieke kennis over het gehele hulpaanbod, van preventief en lichte zorg tot specialistische hulp. Door de vraag goed in kaart te brengen en snel de juiste hulp te bieden, is doorverwijzen naar specialistische en vaak duurdere zorg minder vaak nodig.

Ga naar het begin