Gladheidsbestrijding door de gemeente

30 januari

Als gemeente krijgen we van verschillende bewoners het verzoek om bepaalde wegen sneeuw- en ijsvrij te maken.

Sneeuw in Dorpsstraat

We begrijpen dat het heel vervelend is dat er op een aantal punten gladde stukken ontstaan en dat bewoners daar veel last van hebben. 

Tijdens de uitvoering van de gladheidbestrijding krijgen alle ontsluitings- en hoofdwegen/ fietspaden op doorgaande routes de hoogste prioriteit. Een misverstand is dat de gemeente verplicht is om alle straten en trottoirs schoon te houden. Strooien op niet-doorgaande wegen en stoepen is ook niet effectief, omdat zout veel verkeer nodig heeft.

Als bewoner kunt u ook zelf veel doen om uw wijk schoon te houden en hebben we uw hulp ook hard nodig. Gebruik een harde bezem of schep om de sneeuw weg te halen, of strooi zand in plaats van zout. Uw medewerking is van groot belang en daarnaast werken onze diensten hard om ervoor te zorgen dat elke bewoner binnen 350 meter van zijn of haar huis een gestrooide route kan bereiken, zoals voorgeschreven in de landelijke richtlijnen.

Het is voor ons echter onmogelijk alle binnenwegen sneeuw- en ijsvrij te maken.

We hopen hiervoor op uw begrip. 

Ga naar het begin