Gemeenteraad beveelt burgemeester Lies Spruit aan voor herbenoeming

1 juli

De gemeenteraad van Lisse heeft besloten burgemeester Lies Spruit aan te bevelen voor herbenoeming.

Foto Lies Spruit

Besluit

Het besluit van de raad werd dinsdagavond, 30 juni, na de besloten bijeenkomst bekend gemaakt door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer A.G.M (Guus) Mesman.

Namens de Vertrouwenscommissie feliciteerde de heer Mesman burgemeester Lies Spruit met de positieve aanbeveling van de gemeenteraad van Lisse. Hij memoreerde dat hiermee een belangrijke stap is gezet op weg naar de feitelijke herbenoeming later in het jaar. Iets waar de gemeenteraad en naar hij verwacht de bewoners van Lisse blij mee zullen zijn.

Mesman: “Wij waren unaniem in ons oordeel en advies aan de gemeenteraad. Op basis van de profielschets, de gesprekken die eerder met de burgemeester plaatsvonden en andere gesprekken met betrokkenen, kwamen wij tot het oordeel dat de burgemeester Lies Spruit op een uitstekende wijze invulling heeft gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde competenties in de profielschets. We zagen daarin ruim voldoende aanleiding om aan de Minister van Binnenlandse Zaken de aanbeveling te doen haar als huidige Kroon benoemde burgemeester van Lisse te benoemen voor een nieuwe ambtstermijn. Het zou gek zijn als je met zo’n positief rapport iets anders zou besluiten.”.
 

Aanbeveling

De aanbeveling is voorbereid door een Vertrouwenscommissie. Deze bestond uit alle fractievoorzitters in de gemeenteraad. De raadsvergadering over de herbenoeming werd in beslotenheid gehouden, waarbij ook de wethouders niet aanwezig mochten zijn. Hoe de verschillende partijen of raadsleden hebben gestemd, blijft geheim.

De aanbeveling is verzonden aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, die op zijn beurt de aanbeveling aanbiedt aan de Minister. De nieuwe ambtstermijn van de huidige Kroon benoemde burgemeester gaat in op 5 november 2020 en is voor een periode van 6 jaar. 
 

"Een voorrecht om burgemeester van Lisse te mogen blijven"

Burgemeester Lies Spruit dankt de gemeenteraad en inwoners voor het in haar gestelde vertrouwen. “Ik kijk uit naar een nieuwe periode met nieuwe uitdagingen. Lisse is een interessante gemeente met een lange traditie. De plezierige contacten met inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers hoop ik te kunnen voortzetten. Lisse is een plek waar naast tradities veel ruimte is voor vernieuwing. Dat spreekt mij erg aan. Ik vind het een voorrecht om burgemeester van Lisse te mogen blijven.”

Ga naar het begin