Gemeentelijk steunfonds helpt sociaalmaatschappelijke organisaties

28 mei

Instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijnswerk hebben het door de coronacrisis zwaar.

vrouw leest oudere dame voor

Het college van Lisse heeft daarom een gemeentelijk steunfonds in het leven geroepen. Instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijnswerk hebben het door de coronacrisis zwaar. Daardoor kunnen ze financieel in de problemen komen en moeten ze mogelijk hun activiteiten beĆ«indigen. Het college van Lisse wil dit waar mogelijk voorkomen en heeft het initiatief genomen om een gemeentelijk steunfonds in het leven te roepen. 

Wel vaste lasten, geen inkomsten

De regeling is bedoeld om de non-profit organisaties in Lisse te steunen als zij liquiditeitsproblemen hebben gekregen door de coronacrisis. De sociaalmaatschappelijke organisaties zoals sport- en culturele verenigingen lopen inkomsten mis, terwijl vaste lasten zoals de huur wel betaald moeten worden.

Over de regeling

De regeling gaat gelden tot en met december 2020. De bijdrage wordt verleend op basis van solidariteit en vertrouwen. En er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds.

Inwerkingtreding steunfonds

Op 25 juni wordt het voorstel voor het steunfonds besproken in de gemeenteraad van Lisse. Na positieve besluitvorming kan vanaf 26 juni een beroep gedaan worden op deze regeling. Instellingen die in acute noodlijdende problemen verkeren kunnen zich vooruitlopend op het besluit alvast melden bij de gemeente via gemeente@lisse.nl.

Ga naar het begin