Enquête ’t Vierkant

9 juli

We hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen van de afsluiting van 't Vierkant. Daar kwamen deze gegevens uit.

Infographic van de enquête over 't Vierkant in Lisse

In de laatste week van juni heeft de gemeente inwoners, ondernemers en bezoekers gevraagd naar hun ervaringen van de afsluiting van ’t Vierkant om meer ruimte te geven aan horecaondernemers voor terrassen.

Daar hebben in totaal 1222 mensen op gereageerd. De uitkomst van deze vragenlijst is niet representatief maar heeft wel bijgedragen aan het besluit om de maatregelen na 30 juni voorlopig voort te zetten. Het college maakt, net als ieder bestuursorgaan, bij besluiten een zorgvuldige belangenafweging. Dat is rond de afsluiting van ‘t Vierkant ook gedaan. De online vragenlijst is hierbij meegewogen. Ook is er onder meer een social media-analyse gedaan, zijn er verschillende gesprekken met allerlei belanghebbenden (omwonenden, ondernemers) gevoerd, is gekeken naar bezwaren en klachten, en gesproken met partners zoals de politie en de hulpdiensten.

Ga naar het begin