Definitieve afspraken over beheer openbare ruimte

27 februari

Gemeente Lisse en Meerlanden dragen de uitvoering van de taken voor het beheer openbare ruimte over aan HLTsamen.

Afbeelding van Milieustraat

Gemeente Lisse en Meerlanden hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om de uitvoering van de taken voor het beheer openbare ruimte over te dragen aan HLTsamen. Per 1 april gaat HLTsamen deze taken coördineren voor de gemeente Lisse. Meerlanden en Lisse blijven nauw samenwerken op het gebied van afvalinzameling, straatreiniging en gladheidbestrijding.

 

Goede oplossing voor alle medewerkers 

Een van de belangrijkste onderwerpen om afspraken over te maken was een goede oplossing voor alle medewerkers. Belangrijk is dat er continuïteit van werk is voor het personeel. Wethouder Kees van der Zwet: "Per 1 april komen er 8 medewerkers van Meerlanden in dienst bij HLTsamen. Het doet ons goed dat we deze medewerkers met hun kennis en ervaring voor het werk in Lisse voor onze gemeente kunnen behouden." 

De overige medewerkers worden herplaatst binnen Meerlanden. Deze richting zal in overleg met de medewerkers definitief worden uitgewerkt.

 

Aflopen contract

Het contract met Meerlanden liep af op 1 juli 2019. Dit was in 2018 aanleiding om opnieuw te bekijken op welke wijze Lisse de uitvoerende taken van het (dagelijks) beheer van de buitenruimte en afvalbeheer wilde organiseren. Lisse heeft gekeken naar de doelstellingen van Lisse in de buitenruimte (Toekomstvisie Lisse 2030), de trends in de samenleving en de ontwikkelingen op het vakgebied. De uitkomst was dat, onder andere, het afvalbeheer bij Meerlanden blijft.

 

Serviceteam

Vorig jaar koos het college ervoor om de groenvoorziening en meldingen onder te brengen bij het serviceteam van HLTsamen en de Maregroep. Dit serviceteam kan snel reageren op meldingen en weet wat er speelt in de wijken. Zo kan Lisse beter aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners. Meerlanden blijft verantwoordelijk voor de afvalinzameling en enkele andere taken, waaronder straatvegen en gladheidsbestrijding.

Ga naar het begin