Conceptverordening leerlingenvervoer Lisse 2019 ter inzage

27 februari

Bekijk de conceptverordening leerlingenvervoer.

De conceptverordening voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en hierin zijn de laatste ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs verwerkt. 

Het besluit en de ontwerpverordening liggen van woensdag 27 februari 2019 tot en met dinsdag 9 april 2019 ter inzage op het gemeentehuis. 
 

Zienswijze

Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze over deze conceptnota schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lisse, postbus 200, 2160 AE Lisse. 

Ga naar het begin