College en raad samen op zoek naar oplossing financieel tekort

28 juni

Het huishoudboekje van Lisse is zorgwekkend

eld

De raad vergaderde donderdagavond 27 juni over de kadernota en daarmee over het financiële tekort van de gemeente. Zij was het snel met het college eens. Het ‘huishoudboekje’ van Lisse is zorgwekkend, en dat moet nu eerst op orde. De raad wil samen met het college de schouders eronder zetten om tot een oplossing te komen.


Lastige keuzes

Het college gaat de financiële situatie nu eerst verder onderzoeken. Zij werd door de raad gevraagd om op korte termijn met oplossingen te komen. Uit de financiële tussenstand over 2019 (de tussentijdse rapportage) blijkt dat de gemeente met oplopende tekorten kampt. Het college benadrukte dat er stevige en lastige keuzes nodig zijn. Alleen dan houd je Lisse financieel gezond. De raadsleden waren het hier unaniem mee eens.


Haalbaarheid van de plannen

De kadernota geeft een vooruitblik op de toekomstplannen en ambities. Er moet nu eerst duidelijkheid komen over welke plannen wel of niet financieel haalbaar zijn. Het college gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn. In september vergadert de raad opnieuw over de kadernota en het financiële tekort.

Ga naar het begin