Aanvragen mantelzorgcompliment 2020

16 september

Ook in 2020 willen we de mantelzorgers de waardering geven die zij verdienen met het mantelzorgcompliment.

Mantelzorg

Belangrijk is dat de mantelzorgers goed ondersteund worden en waardering krijgen die zij verdienen. Dit jaar is er gekozen voor een VVV cadeaukaart ter waarde van 100 euro als blijk van waardering.
 

Uitreiking

Door de huidige corona-maatregelen is een persoonlijke uitreiking van het compliment helaas niet mogelijk. Daarom is er als alternatief voor de VVV cadeaukaart gekozen.   
 

Mantelzorger

Je bent mantelzorger als je langdurig, intensief en onbetaald zorgt voor een naaste die chronisch ziek is, een beperking of psychische problemen heeft. Dat kan een partner zijn, een ouder, een kind, een ander familielid of een vriend of de buren. Dit geldt ook wanneer je zorgt voor iemand die intramuraal woont, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een instelling met 24-uurs zorg voor iemand met een beperking.
 

Aanvragen mantelzorgcompliment

Tot 1 november 2020 kun je het mantelzorgcompliment aanvragen bij Welzijnskompas Hillegom-Lisse. Mantelzorgers die een aanvraag doen en waar het mantelzorgcompliment wordt toegekend, worden hiervan op de hoogte gesteld.

Ga naar het begin