Intentieovereenkomst voor locatie voormalige Rembrandtschool

21 december

Samen met Woonstichting Stek hebben wij de intentie om op het terrein van de voormalige Rembrandtschool, 40 tot 60 sociale huurappartementen te bouwen.

Om dat verder te onderzoeken is er een intentieovereenkomst getekend. De gemeente is eigenaar van het perceel en is bereid dat in te zetten om bij te dragen aan de grote behoefte aan nieuwe sociale huurwoningen in Lisse.

Bestuurder Hans Al van Woonstichting Stek en wethouder Jeanet van der Laan tekenden online de overeenkomst. Van der Laan: “De intentieovereenkomst is een eerste stap in de samenwerking. Samen gaan we op weg naar het gemeenschappelijk doel om meer sociale woningen te bouwen.” In de intentieovereenkomst zijn de kaders voor het haalbaarheidsonderzoek vastgelegd.

Tot 1 mei 2021 nemen Woonstichting Stek en gemeente Lisse de tijd voor nader onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. Op dit moment is een ontwerp nog niet bekend. Het is de bedoeling om het haalbaarheidsonderzoek af te ronden met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst en een koopovereenkomst voor de verkoop van het perceel.

Vervolg

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal Woonstichting Stek de participatie met omwonenden starten. In aansluiting daarop wordt de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan opgestart om het bouwplan mogelijk te maken.

Op dit perceel was tot 2017 de Rembrandtschool gevestigd. Na sluiting van deze basisschool is het gebouw via een leegstandsbeheerder tijdelijk in gebruik genomen door de Voedselbank en verder wordt het pand tijdelijk bewoond. De gemeenteraad, omwonenden en tijdelijke huurders worden schriftelijk geïnformeerd over het bovenstaande.

Ga naar het begin