Bouwrijp maken nieuwbouw Ter Specke

10 november

Op 16 november begint het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwe sporthal en accommodatie van FC Lisse.

Foto FC Lisse

De start van de bouw door de aanemer AHCO is begin volgend jaar gepland en voor die tijd worden kabels en leidingen in de grond verwijderd of omgelegd. Ook worden omleidingsroutes aangelegd zodat bezoekers de huidige sporthal en kantine van FC Lisse tijdens de bouwwerkzaamheden veilig kunnen bereiken.

 

Bomen en groen compenseren

Op 16 november beginnen de werkzaamheden met het kappen van bomen en verwijderen van groen. Daarna zal aannemersbedrijf Den Dubbelden uit Noordwijk de bouwketen en bouwhekken plaatsen, zodat de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen beginnen.

Nadat de bouw is voltooid (half 2022) wordt het parkeerterrein opnieuw duurzaam ingericht en uitgebreid. Bij de herinrichting van het parkeerterrein en de omgeving zal specifiek aandacht zijn voor de groenvoorzieningen. Dan worden nieuwe bomen, hagen en andere groenvoorzieningen aangeplant. Inzet van wethouder Van der Zwet is om ook na de nieuwbouw en herinrichting van het gebied de groenbeleving te handhaven en daar waar mogelijk te versterken.

 

Nieuwbouwterrein en omgeving één geheel

Het parkeerterrein en de directe omgeving zal uiteindelijk een prachtig geheel vormen met de nieuwe Ter Specke sporthal en clubaccommodatie van FC Lisse. Het nieuwe terrein sluit bovendien veel beter aan op de Spekkelaan, zodat ook de leden, supporters en bezoekers van de andere verenigingen op Ter Specke het parkeerterrein veiliger en beter kunnen gebruiken.

Ga naar het begin