Boominspectie straat-en laanbomen Lisse

31 mei

Ieder jaar laat de gemeente 1/3 van het bomenbestand controleren op veiligheid en gezondheid

Bomen

Dit jaar zijn de bomen ten noorden van de Heereweg aan de beurt.

Deze boominspectie maakt deel uit van het strategisch boombeheer. Met deze systematiek zorgt de gemeente dat voldaan wordt aan de zorgplicht en de bomen in Lisse veilig en gezond zijn. Indien noodzakelijk snoeien of vervangen we bomen. Zo houden we Lisse groen: nu en ook voor de komende generaties.

'De Boominspecteurs'

Deze inspectie voert boomadviesbureau “De Boominspecteurs” uit in opdracht van de gemeente. Met prikstok en hamer gaan de inspecteurs op pad. Zij controleren de staat van de bomen, zijn deze gezond of ziek? Door met een hamer te kloppen, horen zij of het hout gezond is of niet. De hoge toon is van hard hout. De doffe, lagere toon is aangetast hout. Met de prikstok kijken zij hoe diep het hout is aangetast. Ook zwammen kunnen een teken zijn van ziekte bij de boom.

Maar voornamelijk kijken zij of de boom geen gevaarlijke situatie creëert: staat deze op omvallen? Lopen mensen met hun hoofd tegen de takken? Kan er nog een auto onderdoor? Ontnemen takken het licht dat lantaarnpalen verspreiden? Want de veiligheid van de bewoners staat op nummer één.

Boombeheersysteem

Alle belangrijke boominformatie verwerken we digitaal in het gemeentelijk boombeheersysteem. Aan de hand van de inspectieresultaten besluiten we welk onderhoud er nodig is of welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen. Uitvoering van de maatregelen wordt ingepland voor het komende najaar/winter.

Ga naar het begin