Bewonersonderzoek over het scheiden van afval

20 juni

Deze week start er een onderzoek naar de ervaringen met afvalscheiding van inwoners.

I love afval scheiden

Sinds 2017 heeft Lisse een nieuw afvalinzamelsysteem. Inwoners kennen dit systeem nu 2,5 jaar.

Ervaringen met afvalinzamelsysteem

Dat we de milieudoelstellingen ruimschoots halen staat vast. Wij willen ook graag weten hoe inwoners het systeem ervaren. Wat is de kwaliteit van de gescheiden afvalstromen? Hoe ziet het er financieel uit? Kortom, een totaalplaatje om te kijken waar wij het systeem moeten of kunnen aangescherpen.

Aan de deur met vragenlijst

Medewerkers van het onderzoeksbureau Marintel komen namens ons met schriftelijke vragenlijsten aan de deur. Zij overhandigen deze aan willekeurige inwoners en komen ze ook weer ophalen. 

Wij kiezen voor deze manier om ervoor te zorgen dat de meningen van alle inwoners evenredig in het onderzoek worden meegenomen. Mensen die bijvoorbeeld minder handig zijn met de computer of mensen die niet zo vaak nadenken over het scheiden van hun afval kunnen op deze manier ook hun mening en ervaringen delen. Immers: iedereen heeft afval. 

Uit eerdere bewonersonderzoeken bleek dat deze manier van onderzoek de meest betrouwbare informatie oplevert. Wij houden met het uitdelen van de vragenlijst goed rekening met de verschillende wijken en type huizen en woningen in het buitengebied van Lisse. Zo krijgen wij een goed beeld van de ervaringen van inwoners. 

Hoe werkt het inzamelen van afval op dit moment?

Vanaf 2017 haalt het afvalbedrijf Meerlanden het afval op aan huis. Het gaat dan om groente- fruit- en tuin afval, etensresten en keukenafval (GFT), verpakkingen van plastic, metaal verpakkingen en drankenkartons (PMD) en oud papier en karton (OPK). Het restafval wat nog overblijft brengen alle inwoners naar een ondergrondse container en betalen per keer dat zij een zak restafval hierin gooien. Inwoners betaalden de afgelopen jaren gemiddeld € 40,- per jaar minder voor het ophalen van hun huishoudelijk afval. 

Niet aan de deur geweest, maar wilt u wel ervaringen delen?

De onderzoekers gaan langs willekeurige adressen. Het gaat om een representatieve steekproef. U kunt de vragenlijst daarom niet invullen op internet.

Is Marintel niet bij u aan de deur is geweest, maar wilt u wel graag uw ervaringen delen? Mail dan naar gemeente@lisse.nl.

Ga naar het begin