Ga naar de inhoud

‘Beschermd Wonen Light’ van start

14 september

Deze pilot is voor jongvolwassenen die vanwege de behoefte aan hulp niet zelfstandig kunnen wonen

In de gemeente Lisse is de pilot ‘Beschermd Wonen Light’ van start gegaan voor jongvolwassenen uit de Duin- en Bollenstreek. Dit voor hen die vanwege de behoefte aan hulp niet zelfstandig kunnen wonen. Als de stap vanuit thuis of een zorginstelling naar een zelfstandige woonplek te groot is, kunnen zij voortaan in Lisse tijdelijk beschermd wonen en begeleid worden naar zelfstandig wonen.
 

Uitstromen

Momenteel nemen drie jongvolwassenen deel aan de proef. Zij wonen samen met een medewerker van zorgorganisatie De Binnenvest die voor hen en de buurt beschikbaar is voor vragen en hulp. De medewerker ondersteunt hen ook bij het huishouden, onder andere door samen met hen te koken. Daarnaast worden de jongvolwassenen ondersteund door begeleiders van Prodeba en De Binnenvest. De samenstelling van de jongvolwassenen en de medewerkers zorgt voor positieve ervaringen, merkt De Binnenvest op. “Bij Beschermd Wonen Light wonen de jongvolwassenen met elkaar in één huis, waar zij van elkaar leren en elkaar steunen om voor te bereiden op zelfstandig wonen.” Het doel van de proef is dat de jongvolwassenen na maximaal twee jaar vertrekken naar een zelfstandige woonplek.
 

Tekort

Eerder gaf de gemeente Lisse aan dat er een tekort is aan beschermd woonaanbod voor jongvolwassenen (18–27 jaar). Door hun kwetsbare positie blijven zij vaak te lang thuis wonen of in een zorginstelling, waardoor spanningen toenemen, wachttijden oplopen en zorgkosten toenemen. De proef biedt hiervoor een oplossing. De woning waar de jongvolwassenen en de hulp verlenende medewerkers wonen is beschikbaar gesteld door woonstichting Stek. De manager Wonen van Stek, Jolanda de Vries, vertelt: “Stek is verheugd dat we met dit project een steentje bijdragen aan het bieden van een woonoplossing voor deze jongeren. Ze krijgen hiermee de tijd en ruimte om toe te groeien naar zelfstandig wonen.” Ondertussen is de proef goed ontvangen in de wijk.

 

Ga naar het begin