Erfgoedcommissie Hillegom Lisse Teylingen

Taken en werkwijze

De Erfgoedcommissie brengt (gevraagd of ongevraagd) schriftelijk advies uit aan het college over alle zaken die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg. 

Leden erfgoedcommissie

 • dhr. J.C.G.M. Bakker, voorzitter
 • dhr. G.A. Bijnsdorp, plaatsvervangend voorzitter
 • dhr. L. W. Dubbelaar  
 • dhr. A. M. de Gruyl       
 • dhr. T. Jütte, welstandsgedelegeerde
 • dhr. W.M. Koops        
 • dhr. J.W. van Zoelen     


De commissie is samengesteld uit onafhankelijke leden die deskundig zijn op het gebied van erfgoed en welstand.

Wilt u iets bespreken met de erfgoedcommissie? Neem dan contact op met Carol Bekker, c.bekker@hltsamen.nl of Ingrid Roelofs i.roelofs@hltsamen.nl, telefoon 14 0252.

Vergaderingen Erfgoedcommissie

De commissie vergadert één keer per maand op donderdag om 19.00 uur in de trouwzaal van het bestuurscentrum in Voorhout. De vergaderingen zijn openbaar.

Komende vergaderdata en link naar agenda:

 • donderdag 9 juli 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur
 • donderdag 13 augustus 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur
 • dinsdag 8 september 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur
 • donderdag 15 oktober 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur
 • donderdag 12 november 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur
 • donderdag 10 december 2020 19.00 uur tot ca. 22.00 uur
 • donderdag 7 januari 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur

 

Verslagen vergaderingen Erfgoedcommissie:

Verslagen

Ga naar het begin