Inzoomen op Lisse: Omgevingsvisie 2040

Wij nodigen u uit om van donderdag 26 augustus tot en met woensdag 6 oktober uw mening te geven over de ontwerp omgevingsvisie en de milieueffectrapportage (planMER).

 

Zijn dit de goede plannen om Lisse ook straks levendig te houden

 

Omgevingsvisie

In de ontwerp omgevingsvisie ‘Samen maken we een levendig Lisse’ schetsen we de keuzes om van Lisse een nog levendigere plaats te maken om te wonen, te werken en te verblijven.

Het startpunt van de omgevingsvisie zijn de huidige identiteit en de kracht van Lisse. We kijken naar de gewenste ontwikkelingen van Lisse en wegen de verschillende belangen af, op het gebied van landschap, natuur, inwoners, ondernemers, verenigingen, wonen, agrarische sector, recreatie en toerisme en nog veel meer.
 

 Ambities

  • Onze leefomgeving laten bloeien;
  • Lisse leert, werkt en onderneemt met oog op de toekomst;
  • Dorps wonen in het centrum van de Bollenstreek;
  • In Lisse floreert iedereen een leven lang;
  • Lisse gaat voor duurzaamheid.

 

Milieueffectrapportage

In de Milieueffectrapportage staat beschreven wat de lange termijn gevolgen zijn van de plannen die er nu zijn en wat de gevolgen zijn als we heel veel gaan veranderen of op dezelfde voet doorgaan.
 

Participatie

Via de campagne Inzoomen op Lisse hebben we op verschillende momenten gesproken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instanties, overheden en andere betrokkenen. De informatie uit die gesprekken, vragenlijsten en via andere bronnen is de basis geweest voor dit ontwerp omgevingsvisie. Hieronder kunt u de rapporten van het digipanel Levendig Lisse downloaden.

 

Zienswijze

De ontwerp omgevingsvisie en het planMER zijn te downloaden via deze website. U kunt vanaf donderdag 26 augustus tot en met woensdag 6 oktober ook naar het gemeentehuis in Lisse om de stukken op papier te lezen. Vanwege de corona maatregelen werkt de gemeente alleen op afspraak. Wilt u langskomen om het ontwerp omgevingsvisie en de concept planMER in te zien, dan kunt u een afspraak maken via www.lisse.nl ‘maak een afspraak’.

U kunt uw reactie (zienswijze) schriftelijk of mondeling sturen naar Gemeente@lisse.nl

Of naar:

Gemeenteraad van Lisse
Postbus 200
2160 AE  Lisse

Onder vermelding van: ontwerp Omgevingsvisie (zaaknummer Z-21-196397).
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak maken (op 14 0252). 

Ga naar het begin