Inzoomen op Lisse: Omgevingsvisie 2040

Samen werken aan een levendig Lisse

Deze zomer gaan we in gesprek over hoe we Lisse een levendig dorp houden. Wij nodigen u uit om in juni mee te praten over de keuzes die de gemeenteraad moet maken en over de zaken die we nu al met zijn allen anders kunnen doen om Lisse levendig te houden.

Praat nú mee over hoe we Lisse ook straks levendig houden! 

We gaan weer verder inzoomen op Lisse! De ideeën die we vorig jaar met elkaar bedacht en besproken hebben gaan we concreet maken. Welke keuzes moet de gemeenteraad maken? Wat kunnen de inwoners van Lisse nú doen om Lisse mooi en levendig te houden? Hoe maken we met z’n allen ruimte voor alle wensen in onze dorpskernen en in het landschap? Hoe versterken we de kwaliteiten van Lisse? Daarbij moeten we ook kiezen. Dat doen we met elkaar.

De keuzes die we in 2020 maken, komen terecht in de zogenoemde ‘omgevingsvisie’. Hierin beschrijven we hoe we denken over de leefomgeving. Bijvoorbeeld waar we willen wonen, werken en onze vrije tijd besteden? Hoe gaan we om met onderwijs, gezondheid, duurzaamheid en veiligheid? We denken erover na en schrijven het op. Zodat we dan klaar zijn voor de Omgevingswet. Die gaat in 2022 landelijk van start. 

Inzoomen in 3 fases

Het inzoomen op Lisse doen we in 3 fases. In fase 1 (februari ’20) hebben we bij u opgehaald wat er volgens u speelt in uw omgeving en wat u belangrijk vindt. Lees het rapport van het digipanel Levendig Lisse. 

In fase 2 (oktober 2020) hebben wij digitale gesprekken gevoerd met ondernemers, ouders met jonge kinderen en inwoners vanuit verschillende deelgebieden en het digipanel vragen voorgelegd over de richtingen uit de omgevingsvisie. Waren inwoners het eens met de beschrijvingen van de verschillende deelgebieden en de ontwikkelingen die geschetst werden. Wat vinden inwoners belangrijke zaken. Lees het rapport van het digipanel met de twee onderzoeken.

In fase 3 (juni 2021) gaan we weer de straat op, als de maatregelen dat toelaten. We willen in gesprek met inwoners over de moeilijke keuzes die we moeten maken: waar kunnen we nog woningen bouwen? Waar mogen autp's rijden en parkeren? Maar ook over groen in plaats van tegels en over de energietransitie. Hoe gaan we gezamenlijk aan de slag met deze opgaven en welke keuzes zou de gemeenteraad volgens haar inwoners moeten maken?

Officiële zienswijzen 

Na de zomervakantie komen de ontwerp omgevingsvisie en het planMER zes weken ter visie te liggen. Alle inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan een officiële zienswijze indienen op de voorgestelde visie. 
 

Ga naar het begin