Ga naar de inhoud

Echtscheiding of ontbinden geregistreerd partnerschap

Als u in Nederland wilt scheiden, dan moet u een advocaat inschakelen. Die kan namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit kan ook als u in het buitenland bent getrouwd. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Dit besluit heet de echtscheidingsbeschikking. Uw partner kan hiertegen in beroep gaan.

Als de uitspraak onherroepelijk is, stuurt de advocaat de beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand(abs) van de gemeente waar u destijds getrouwd bent (of naar de abs van gemeente Den Haag als u in het buitenland getrouwd bent)

Uw echtscheiding moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dat moet binnen 6 maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden. Na de inschrijving bij de burgerlijke stand ontvangt de advocaat daarover bericht. Vervolgens informeert de advocaat u over de inschrijving van de echtscheiding.

Let op: pas door de inschrijving bij de burgerlijke stand wordt het huwelijk daadwerkelijk beëindigd.

Bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap maakt het verschil of er minderjarige kinderen zijn waarover beide ouders ouderlijk gezag hebben:

Als er geen minderjarige kinderen zijn kan het geregistreerd partnerschap worden beëindigd  zonder tussenkomst van de rechter als u dat allebei wilt. Dit kunt u samen doen via een notaris of advocaat. Het partnerschap kan ook door de rechter ontbonden worden. (dit gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding)

Als er wél minderjarige kinderen zijn moet u samen naar de rechter om het partnerschap te ontbinden. Hiervoor is een advocaat nodig. In het verzoekschrift tot ontbinding moet u een ouderschapsplan worden opgenomen met afspraken over de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Daarna moet de ontbinding worden bijgeschreven bij de burgerlijke stand. Hierdoor wordt het partnerschap daadwerkelijk ontbonden.

Heeft u een schriftelijk bewijs nodig van echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap, dan kunt u een echtscheidingsakte aanvragen bij de Ne­der­land­se ge­meen­te waar u des­tijds bent ge­trouwd/het partnerschap geregistreerd is.

Ga naar het begin