Nederlander worden, optieprocedure

 • Als niet-Nederlander kunt u in sommige gevallen Nederlander worden via de optieprocedure
 • Deze procedure duurt ongeveer 3 maanden
 • Nadat u Nederlander bent geworden legt u de verklaring van verbondenheid af
 • Maak een afspraak voor een informatiegesprek

Werkwijze

 • U maakt een afspraak bij de gemeente
 • U legt een schriftelijke verklaring af dat u Nederlander wilt worden
 • De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag
 • Deze termijn kan 1 keer verlengd worden
 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente
 • Bent u het niet eens bent met de uitspraak op het eventuele bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een optieprocedure, moet 1 van de volgende situaties voor u gelden:

 • u bent meerderjarige in Nederland geboren als kind van immigranten. Daarbij woont u sinds uw geboorte onafgebroken legaal in Nederland
 • u bent in Nederland geboren, heeft hier minstens 3 jaar onafgebroken gewoond en u heeft vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos)
 • u bent meerderjarig en u woont vanaf uw 4e jaar legaal in Nederland
 • u bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont minstens 1 jaar in Nederland met een verblijfsvergunning. Dit kan een verblijfsvergunning zijn voor onbepaalde tijd of voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel
 • u bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en u woont minstens 15 jaar onafgebroken in Nederland
 • u bent 65 jaar of ouder en u woont 15 jaar onafgebroken in Nederland
 • onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarige kinderen, na 3 jaar te zijn verzorgd en opgevoed door tenminste 1 Nederlandse ouder, ook in aanmerking komen voor optie. Voor meer informatie neem contact op met de gemeente

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs

Meer informatie

Ga naar het begin