Speelautomatenhal, aanvragen

  • Als u een speelautomatenhal wil exploiteren, dan heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig

Kosten

Kosten aanvragen vergunning speelautomatenhal € 216,50
Kosten naamswijziging beheerder al bestaande exploitatievergunning € 53,90

Werkwijze

Heeft u belangstelling of vragen over een aanvraag voor een speelautomatenhal? Neem dan contact op met het team Vergunningen, APV via telefoonnummer 14 0252.
 

Voorwaarden

  • Volgens het beleid van de gemeente Lisse mag er één speelautomatenhal gevestigd worden
Ga naar het begin