Collecteren en kledinginzameling

 • Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, moet u dit melden bij de gemeente
 • De melding bij de gemeente moet u minimaal vier weken van tevoren doen
 • De gemeente let hierbij op het doel van de inzameling, uw organisatie en het gewenste tijdstip
 • Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) controleert of u de collecte goed organiseert en u het geld op de juiste manier uitgeeft

 

Informatie collecterooster CBF

Via de groene knop vindt u het landelijk collecterooster. Op dit rooster staan de periodes en de instanties waarvoor vergunning is afgegeven. Hierop ziet u ook ‘vrije periodes’ staan. Deze worden door ons niet op het rooster ingevuld. Wilt u weten of er deze week een collecte wordt gehouden, kijk dan op de gemeentepagina van het Lisser Nieuws en op onze website onder ‘Gemeenteberichten’.

Kosten

Aan een melding van collecte of kledinginzameling zijn geen kosten verbonden

Werkwijze

Bij een melding geeft u door:

 • de naam van uw organisatie
 • het doel waar het geld naartoe gaat

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor collecteren en kledinginzameling zijn:

 • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
 • De melding is maximaal één week geldig.
 • U meldt de opbrengst van de collecte of kledinginzameling bij het CBF.
 • De naam en het logo van de collecterende organisatie of vereniging staan duidelijk op de collectebussen.
 • Bij kledinginzameling maakt u gebruik van kledingzakken.
 • Bij kledinginzameling staan de naam en het logo van de organisatie of vereniging duidelijk op de kledingzakken.
 • De kledingzakken worden op de dag van aanbieding door de inzamelende instantie ingenomen.
 • Collectanten zijn ten minste zestien jaar oud. 
 • U houdt zich aan het landelijk collecterooster.
 • U mag niet op zondag collecteren
 • Een huis-aan-huis collecte mag alleen tussen 09.00 en 21.00 uur.
 • Een straatcollecte vindt alleen plaats tijdens winkeltijden en in de directe omgeving van winkelgebieden.
 • De organisatie of vereniging die collecteert of inzamelt sluit een aansprakelijkheidsverzekering af. Als er schade ontstaat door het collecteren of inzamelen, dan moet de organisatie dit vergoeden. De organisatie voorkomt dat de gemeente door anderen aansprakelijk wordt gesteld.
Ga naar het begin