Vervolg tijdelijke regeling verruiming terrassen

Een lokale beleidsregel is vastgesteld die in het verlengde ligt van de noodmaatregelen voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe beleidsregel is sinds 1 juli 2020 van kracht. In deze tijdelijke regeling is een meldplicht opgenomen. Via een melding wordt aangeven op welke wijze ruimer terras gewenst is, binnen de uitgangspunten en voorwaarden zoals opgenomen in de tijdelijke regeling.

Voorwaarden

Op basis van de tijdelijke regeling mogen alleen tijdelijke terrassen worden gevoerd als daarvoor:

  • een volledige melding is gedaan
  • er een schouw heeft plaatsgevonden waarvan de bevindingen per e-mail zijn toegezonden
  • de melder per e-mail heeft bevestigd dat kennis is genomen van de e-mail met bevindingen van de schouw


Deze tijdelijke regeling geldt voor nu tot uiterlijk 1 november 2020. Sinds 1 juli mag alleen een terras worden gevoerd zoals vergund. Voor een ruimer terras, is een melding noodzakelijk volgens de richtlijnen in de tijdelijke regeling.

Melding doen: duidelijk aangeven

Stuur de melding naar horeca@hltsamen.nl onder vermelding van ‘Melding tijdelijk ruimer terras’. In de beleidsregel staat wat in de melding opgenomen moet worden.

Waarom (opnieuw) aanvragen?

In juni 2020 is op basis van een passieve gedoogconstructie ruimte geboden voor ruimer terras. Dit is beperkt houdbaar, terwijl de coronamaatregelen langer aanhouden. Om voor alle partijen zo veel mogelijk eenduidigheid en duidelijkheid te kunnen verzorgen, is deze tijdelijke regeling in het leven geroepen.
 

Ga naar het begin