Ga naar de inhoud

Heeft u loden leidingen in huis? Laat deze dan vervangen!

Lood in drinkwater is ongezond. Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Heeft u nog loden leidingen in huis? Laat deze dan vervangen.

Uit loden waterleidingen kunnen hele kleine looddeeltjes loskomen en zo in het drinkwater terechtkomen. Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van nieuwe leidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Omdat lood ongezond is, adviseert de GGD loden leidingen te vervangen. Zolang loden leidingen niet zijn vervangen, adviseert de GGD gebruiksadviezen op te volgen. Ook voor nieuwe leidingen en kranen geeft de GGD gebruiksadviezen.

Hoe komt lood in het kraanwater?

Het drinkwater dat door het waterleidingbedrijf wordt geleverd, is van hoge kwaliteit. Het is veilig om te drinken en het is de gezondste keuze.

Alleen in sommige situaties kan te veel lood in kraanwater voorkomen. Lood kan in het drinkwater komen door:

  • loden leidingen in huizen gebouwd voor 1960;
  • de eerste drie maanden bij nieuwe kranen en/ of waterleidingen (in nieuwbouw of gebouwen waar kranen en leidingen vervangen zijn).

Ongeboren kinderen, zuigelingen en jonge kinderen

Lood in kraanwater kan bij ongeboren kinderen (via de moeder), flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar leiden tot een lagere intelligentie (tot 5 punten IQ verlies). Jonge kinderen zijn extra gevoelig, omdat zij veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht en relatief veel lood opnemen in het maagdarmkanaal. De hersenen bij jonge kinderen zijn nog in ontwikkeling waardoor het effect op IQ groter is.

Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen

Er is weinig onderzoek gedaan naar de loodblootstelling van oudere kinderen. Mogelijk is er ook bij deze groep sprake van invloed op het IQ. GGD'en schatten in dat er een klein effect op het IQ kan zijn voor oudere kinderen die veel kraanwater uit loden leidingen drinken. Bij volwassenen die veel kraanwater drinken (minimaal 2 liter per dag), kan een hoge loodconcentratie in het kraanwater leiden tot een verhoogde kans op een chronische nierziekte en een licht verhoogde bloeddruk.

Check waterleidingen

Ziet u bij de watermeter géén lood, maar twijfelt u of er ergens anders in huis nog een loden leiding zit? Dan is het mogelijk om het water uit uw kraan zelf te testen en door een gespecialiseerd laboratorium te laten analyseren. Dat kan bijvoorbeeld door een testkit aan te vragen via de website loodinwatertesten.nl van Het Waterlaboratorium (in samenwerking met de drinkwaterbedrijven PWN, Waternet en Dunea). U kunt ook laten onderzoeken of uw drinkwater te veel lood bevat via Water-lab of Aquador.

Adviezen bij loden leidingen

Het belangrijkste advies is om loden leidingen te vervangen (of te laten vervangen door de verhuurder). Zo lang dat (nog) niet gebeurd is, gelden de volgende adviezen:

Het advies geldt om bij loden leidingen ten allen tijden flessenwater uit de winkel te gebruiken in plaats van kraanwater. Dit geldt ook voor het aanmaken van bijvoorbeeld flesvoeding, limonade, thee en soep en bij het bereiden van voedsel dat veel water opneemt.

Adviezen bij nieuwe kranen of waterleidingen

  • Bij een nieuwe kraan:  laat de kraan bij elk gebruik voor consumptie eerst 10 seconden doorlopen.
  • Bij nieuwe waterleidingen:  laat de kraan eerst 2 minuten doorlopen als de leiding lang (ongeveer 8 uur) niet is gebruikt.

Voor zowel nieuwe kranen als nieuwe leidingen geldt dat na 3 maanden het lood nagenoeg verdwenen is. Het drinkwater uit de kraan en leidingen is daarna zonder doorspoelen voor iedereen te gebruiken.

Let op! Het koken van water voor consumptie vermindert niet de aanwezigheid van lood in het water.

Meer weten?

Op de website van de GGD staat meer informatie over loden leidingen middels een actueel overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Op deze pagina van de GGD staat een handig stroomschema om te controleren of er loden leidingen in uw huis te vinden zijn en een filmpje over hoe u deze herkent.

Met vragen over lood en gezondheid kunt u contact opnemen met team Medische Milieukunde via telefoonnummer 088- 308 3381 of via mmk@ggdhm.nl.

Ga naar het begin