Ga naar de inhoud

Bestrijding eikenprocessierups

Preventieve bestrijding

Om de rups tegen te gaan heeft de gemeente in februari 2020 zo’n 30 kool- en pimpelmees nestkasten opgehangen. Ze hangen op locaties waar de eikenprocessierupsen het jaar daarvoor zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijk balans. Dit doen we door bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.
 

Eikenprocessierupsen signaleren

In de openbare ruimte worden alle eiken gecontroleerd op de aanwezigheid van de rupsen. Als er bij de controles rupsennesten worden gevonden, krijgt de boom een rood-wit lint met de tekst “Eikenprocessierups”. Op plekken waar veel bomen zijn aangetast zetten wij een waarschuwingsbord. Wanneer de eikenprocessierups in een boom is gezien, wordt deze op een kaart gezet.
 

Hoe herkent u de eikenprocessierups?

Eikenprocessierupsen leven op eikenbomen en zijn te herkennen aan de opvallende nesten op de stam of op de dikkere takken. De rups dankt haar naam aan de manier waarop ze zich (in processie) beweegt wanneer ze op zoek zijn naar voedsel. U ziet dan een lint van rupsen over de boomstam kruipen. Veel eiken langs lanen en singels zorgen voor een aantrekkelijk gebied waarin de eikenprocessierups leeft.
 

Actief van mei tot en met juli

De eikenprocessierups komt in de maanden mei, juni en juli voor. De rups is de larve van een nachtvlinder. Die legt haar eitjes in de top van de eikenbomen. Hier overwinteren de eitjes. Net voordat de knoppen van de eik uitlopen, komen de behaarde, oranje rupsen uit de eitjes. Tussen half mei en half juni krijgen de rupsen na het vervellen de kenmerkende brandharen. Deze veroorzaken irritaties wanneer ze in contact komen met de huid en ogen. In juli zijn de rupsen volgroeid en verpoppen de rupsen zich tot vlinders. Door de aanhoudende kou verwachten we dat dit jaar (2021) de rupsen later uit het nest komen. Hierdoor verwachten we pas vanaf juni de overlast van de brandharen.
 

Raak de rupsen of nesten niet aan

Dit geldt ook voor de rupsrestanten en nesten uit vorige jaren. 'Oude' brandharen blijven meer dan vijf jaar schadelijk. De brandharen zorgen niet alleen bij de mens voor klachten, ook dieren kunnen hiervan gezondheidsklachten krijgen.
 

Ziet u een eikenprocessierups?

Heeft u de eikenprocessierupsen op een boom of op andere plek gezien? En staat deze plek nog niet op de kaart (link naar kaart)? Geef dan de locatie door aan de gemeente via de mail: eikenprocessierups@hltsamen.nl, telefonisch: 14-0252 of via Fixi.
 

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van de GGD vind je alle informatie over wat te doen bij rupsen, rupsen en gezondheid en natuurlijk bestrijden van rupsen. Kijk op de website voor alle informatie.

Ga naar het begin