Ga naar de inhoud

Visies en plannen

Om doelgericht aan de slag te kunnen met de energietransitie maken we dit jaar plannen over wat we precies willen bereiken en hoe. Er zijn 3 plannen voor Lisse: de Lokale Energiestrategie LES, de Transitievisie Warmte TVW en de Regionale Energiestrategie RES.

Transitievisie Warmte (TVW)

De Transitievisie Warmte (TVW) is op 14 oktober 2021 aangenomen door de gemeenteraad. In de TVW beschrijven we onze doelen voor 2030 en hoe we deze willen behalen. We gaan langs 4 sporen aan de slag

 1. Energie besparen. Energie die bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Iedereen heeft hierin een rol. Inwoners, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om te isoleren en energie te besparen. Ook de gemeente gaat aan de slag met haar eigen gebouwen. In 2030 willen we 15% minder energie gebruiken vergeleken met 2014.
 2. Onderzoek bebouwde kom. We onderzoeken hoe kansrijk en wenselijk warmtenetten zijn in de bebouwde kom. We willen weten welke warmtebronnen voor ons het meest geschikt zijn om warmtenetten te verwarmen. En wat de voor- en nadelen van een gezamenlijk warmtenet zijn.
 3. Onderzoek landelijk gebied. We willen weten of inwoners het huidige gasnet kunnen blijven gebruiken in de toekomst, wel met duurzaam gas. Dit hangt af van welke duurzame gassen er zijn in de toekomst en van de betaalbaarheid van alternatieven voor gas.
 4. Ontwikkelingen volgen op het gebied van techniek, wet- en regelgeving en financiering, zodat we daar op in kunnen springen.

In de TVW worden nog geen wijken aangewezen die komende jaren al van het gas af gaan. Wanneer de gemeente wijken van het aardgas af wil halen, moet zij dat minimaal acht jaar van tevoren aangeven. Per wijk wordt vervolgens een plan gemaakt en samen met inwoners, ondernemers en anderen in de wijk worden keuzes gemaakt.

  Lokale Energiestrategie (LES)

  In de Lokale Energiestrategie (LES) hebben we opgeschreven hoe de gemeente energieneutraal wil worden. In de LES staat hoeveel energie Lisse op dit moment verbruikt en hoeveel zij verwacht te verbruiken in 2030 én 2050. Op basis daarvan stellen we de doelen voor 2030: aan de ene kant hoeveel energie we willen besparen en aan de andere kant hoeveel duurzame energie we in 2030 al moeten opwekken. Het college van B&W heeft op 7 december ingestemd met de LES en de gemeenteraad zal er in januari een besluit over nemen.

   Energie besparen

   Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken, dus is besparen op energie een belangrijke stap. De grootste slag voor energiebesparing kan gemaakt worden door huizen en gebouwen te isoleren. 80% van onze energie hebben we nodig om onze huizen te verwarmen. Daarnaast kan bijvoorbeeld bespaard worden met ledlampen en zuinigere apparaten. Maar ook op vervoer kan veel bespaard worden. Door bijvoorbeeld vaker te fietsen of te lopen in plaats van de auto te nemen. Veel kleine besparingen tellen op. Alle beetjes helpen dus.

   Energie opwekken

   In 2030 wil de gemeente 46% van de elektriciteit duurzaam opwekken. Als eerste kunnen alle daken van huizen, bedrijven en bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties worden volgelegd met zonnepanelen. Als Lisse maximaal bespaart en zonnepanelen op daken legt, dan zijn er voor 2030 nog ongeveer 20 hectare zonnevelden nodig of 1 windturbine (4MW), maar beter is een combinatie van zon en wind. Daarom gaat de gemeente onderzoeken waar en hoe deze energie kan worden opgewekt. Er wordt onder andere gedacht aan zonnepanelen langs het spoor of als overkapping van parkeerplaatsen.

    

   Regionale Energiestrategie (RES)

   De energietransitie is een grote opgave en reikt verder dan de gemeentegrens en daarom werken we samen met de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland. Dit is ook zo afgesproken in de het Klimaatakkoord. De 13 gemeenten uit de regio, provincie, waterschap en het netwerkbedrijf hebben de Regionale Energiestrategie 1.0 gemaakt (RES 1.0). Daarin staat wat onze regionale energiedoelen zijn en hoe we daar komen.

   Het gaat om deze thema’s:

   1. Energie besparen
   2. Op grote schaal elektriciteit opwekken met windmolens en zonnepanelen op daken en velden
   3. Huizen en gebouwen duurzaam verwarmen
   4. Duurzaam vervoer

   Lees hier meer over de RES op Rijksoverheid.nl. U vindt hier ook antwoord op vragen als: waarom niet meer windmolens op zee, waarom staat kernenergie niet in de RES en of er rekening wordt gehouden met gezondheid van inwoners, etc.?

   Er is ook een website voor mensen die beroepsmatig met de RES bezig zijn: www.wijzijnon.nl. U vindt hier allerlei officiële documenten en rapporten. 

   Meer informatie over de energietransitie

   Ga naar het begin